2010. szeptember 20., hétfő

10 éves munka gyümölcse

Szombaton, szeptember 18-án 10 éves évfordulóját ünnepelte a kolozsvári székhelyű, - Tokai Rozália, elnöknő által vezetett - Szent Kamill Otthon. Az ünnepélyen jelen volt őexcellenciája dr. Jakubinyi György érsek úr, ft. Kovács Sándor fő esperes úr, ft. Kovács Árpád úr mellett a kolozsvári MPP vezetősége részéről: Pávai Mária az MPP-„Egyenlő Esélyek” szakosztály elnöke és Keizer Róbert a kolozsvári MPP elnöke is.
Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet őexcellenciája dr. Jakubinyi György érsek és ft. Kovács Sándor fő esperes celebrálta 11-órás kezdettel.
A szentmise után az Otthonban élők - a "Kicsikék" - egy szép műsorral üdvözölték a vendégeket! A nagyszámú vendégsereget az otthon vezetői szép és gazdag műsorral is fogadta.
A kolozsvári MPP a tíz éves tevékenységért a Széchenyi Oklevelet adományozott Tokai Rozália, a Szent Kamill Otthon elnökének, aki Isten kiválasztottjaként sikerült ezt a magasztos projektet véghez vinnie. Az okleveles kitüntetésben részesült ft. Kovács Sándor fő esperes és a kis-bácsi és az Otthonban szolgáló plébános úr, a mindenki által szeretett ft. Kovács Árpád is, aki a projekt fontos láncszeme volt!
Az ünnepély fénypontjaként kitüntetésben részesült őexcellenciája dr. Jakubinyi György érsek úr ezúton is megköszönve a Katolikus Egyháznak révén támogatja ezt a gyönyörű projektet! Az MPP kolozsvári elnöke átadta a megyei MPP elnökének, Csép Sándor úrnak is az üdvözletét és jókívánságát is.
A kolozsvári elnök tolmácsolta az Egyházi Méltóságoknak a Magyar Polgári Párt vezetőségének a jókívánságait, erőt és egészséget kívánva a mindennapi tevékenységükben.
Az ünnepi ebéd közbeni beszélgetések alatt az egyházi méltóságok komoly érdeklődést bizonyítottak az MPP tevékenységei iránt sőt több meghívást is kapott az MPP a Gazdasági és Vidékfejlesztési, valamint az Csép Sándor, megyei elnök védnökségét élvező Áldás Népesség nemzetközösségi programjának az egyházkerületekben való bemutatására is!
Ft. Kovács Sándor fő esperes úr meghívását az elnökség nevében elfogadtuk, hiszen a közös céljaink közös projektekre és programokra késztettnek!
A MPP a gazdasági és vidékfejlesztési, valamint az Áldás Népesség nemzetközösségi programoknak, a Katolikus Egyház híveinek való bemutatása komoly programokkal és lehetőségekkel látja el a népközösségünk által lakott területeket. Keizer Róbert