2011. január 10., hétfő

Japánok ismerkedtek Kalotaszeggel

http://www.polgaripart.ro/belfoldi-hirek/japanok-ismerkedtek-kalotaszeggel.html


2010 december 30., csütörtök


Az inaktelki kultúrotthonban december 27-én Kalotaszegi Japán Kulturális Estet tartottak. Ezen tucatnyi japán turista élvezte azt az előadást, amelyet a Magyarkapusi Hagyományőrző Tánccsoport, a türei Gyöngyvirág néptáncegyüttes, az inaktelki néptáncegyüttes és a mákófalvi színjátszó csoport szolgáltatott. A jelenlévők között volt Yasuyuki Takagi, a bukaresti Japán Kereskedelmi Kamara elnöke, és Otsuka Nami, a Japán-Magyar Baráti Társaság igazgatója.
A rendezvényt az MPP Kolozs megyei szervezete készítette elő, amelynek elnöke, Keizer Róbert szerint a vidéki turizmus újra felértékelődik, amiért a kalotaszegi tájakon a kulturális turizmussal kell a hagyományosat kiegészíteni. „Az inaktelki kultúrotthonban ez az est a Japán-Erdélyi Kulturális Találkozó folytatása volt, amit egy hónapja a Szent Kamill otthonban tartottunk meg. Ott japán barátaink mutatták be kultúrájukat” – mondta az elnök.
Az eseményen részt vett az újonnan alakult Kalotaszegi Agro-Turisztikai Hivatal vezetősége, valamint testvérfalu kapcsolat keretében a Szilágy megyei Sarmaság képviselői is.

Iratok a honosításhoz

http://www.erdon.ro/iratok-a-honositashoz/news-20110103-12352787

A honosítási kérelem dokumentációjának tartalmaznia kell
- az állampolgársági kérelmet,
- az adatlapot a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezéséhez,
- továbbá az adatlapot a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt házasságának magyarországi anyakönyvezéséhez.
A felsorolt és kitöltött űrlapokat a magyarországi anyakönyvvezető előtt kell aláírni.
A dossziénak tartalmaznia kell továbbá
- a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát és fordítását. Ennek a dokumentumnak az eredetijét nem kell leadni, csak be kell mutatni a magyarországi anyakönyvi hivatalban.
- Kellenek továbbá a családi állapotot igazoló okiratok (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb. Az eredetit be kell mutatni az anyakönyvvezetőnek, a fénymásolatot és a fordítást le kell adni);
- saját vagy felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló dokumentumok:
- a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet egyházi igazolás vagy
- régi magyar okirat, vagy
- illetőségi bizonyítvány, vagy
- iskolai bizonyítvány, vagy
- katonakönyv stb.
A magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen – tehát,
- ha anyai ágon igazolják, szükségesek a házasságlevelek, névváltoztatást igazoló okiratok is.
- ha apai ágon vezetik le a leszármazást, általában – ha nem történt névváltozás – a születési anyakönyvi kivonatok is elégségesek.
Az eredetit be kell mutatni a magyarországi anyakönyvvezető előtt, kell egy fénymásolat az iratról és ha nem magyar nyelven van kiállítva, akkor fordítás is.
Emellett kell
- egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajz (18 éven felülieknek, aláírva, keltezve),
- illetve a 18 éven aluli gyerekek születési anyakönyvi kivonata (eredeti, fénymásolat és fordítás)
- egy darab 3x4-es méretű igazolványkép (ha valaki magyarországi lakhelybejelentéssel rendelkezik, akkor két darab igazolványkép).
Továbbá, ha a kérelmező igényli, akkor benyújthatja a névmódosítási kérelmet is (az űrlapot a magyarországi anyakönyvvezető előtt kell aláírni).
Minden kérvényezőnél legyen
- érvényes útlevél, vagy
- személyazonossági igazolvány, vagy
- tartózkodási jogot igazoló okmány,
mert ezekkel az iratokkal igazolják magukat a magyarországi hivatalokban.
A személyigazoló okmányokat csak fel kell mutatni, nem kell leadni azokat.
 Megjegyzés
Azon személyek akik segítségre szorulnak, kérhetik a MPP Kolozs megyei vagy a kolozsvári irodában a támogatást az űrlapok kitöltésében.
 

Öt helyett csak egy adóbevallás

http://www.erdely.ma/gazdasag.php?id=81825&cim=ot_helyett_csak_egy_adobevallas
2011.jan.04
A magánszemélyek és cégek idén egyetlen adóbevallás segítségével fizethetik ki adóikat és járulékaikat, amelyet interneten keresztül küldhetnek el, vagy papírformában is letehetnek a pénzügyhöz. Az erre vonatkozó rendeletet a kormány december 28-án fogadta el, 31-én pedig megjelent Románia Hivatalos Közlönyében. Az egységes nyilatkozatot a januári adók befizetésekor lehet használni és február 25-ig kell elküldeni. A cégek az alkalmazotti járulékokat és jövedelemadókat tartalmazó nyilatkozatot a pénzügyi- és adóhivatalhoz (ANAF) kell letegyék vagy elküldjék, a pénzügyminisztérium az adatokat továbbküldi az egészségbiztosító- és nyugdíjpénztárhoz, illetve a munkanélkülisegély-alaphoz. Eddig a cégek öt nyilatkozatot kellett készítsenek, kettőt az ANAF-hoz, hármat pedig a járulékokhoz. Paprika Rádió

Vidékfejlesztési befektetések

2011.jan.5
A 2007–2013. közötti időszakra meghirdetett Országos Vidékfejlesztési Programban 2008. márciusában a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség közvetítésével 22 297 projektre kötöttek szerződést, 3,42 milliárd euró értékben.
Az összeg az országunk rendelkezésére álló támogatási keret 48%-át teszi ki. Az Országos Vidékfejlesztési Program által támogatott széles körű tevékenység a magánvállalkozókat ötletes, versenyképes pályázatok megírására serkentette. A program beindulásától eltelt 2 év során körvonalazódott a vállalkozók érdeklődési köre, üzletvitele a mezőgazdaságban, ahol a következő Intézkedések köré csoportosulnak:
112-es Intézkedés – Fiatal farmerek beiktatása
A támogatási rendszert igénylő fiatalok a méhészethez, mezőgazdasági gépvásárláshoz, dísznövény-termesztéshez, illetve fóliasátrak építéséhez kértek támogatást. Mivel a vállalkozások nem igényeltek túl nagy befektetést, az igénylők megkaphatják a maximum 25 ezer euró támogatást, amivel egy mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosai lehetnek.
121-es Intézkedés – Mezőgazdasági vállalkozások korszerűsítése
A vállalkozók a növénytermesztéshez szükséges, nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek beszerzésére összpontosítottak, ami által a Program nagyban hozzájárul az ország mezőgazdaságának korszerűsítéséhez, ehhez azonban még sok befektetés szükséges. Más projektek viszont a nagy hozamú apa- és anyaállatok, a nagy teljesítményű gyümölcsfa-ültetvények, illetve vegyes farmok létrehozását célozzák meg.
– 123-as Intézkedés – A mezőgazdasági és erdészeti termékek áruforgalmi adójának a növelése
Ennek során támogatásban részesültek a vegyes vágóhidak, valamint a mélyhűtő raktárak. Tekintve, hogy számos zöldség- és gyümölcsfeldolgozó konzervgyár jött létre, a növényfeldolgozás kiemelt érdeklődésben részesült a SAPARD Program támogatásához viszonyítva. A 123-as Intézkedés befektetéseihez sorolhatók a 2008-ban juttatott állami támogatások is. Az XS13/2008 támogatási kerettel kapcsolatban az érdeklődés a kenyérgyártásra, valamint a cukrászati laboratóriumokra összpontosult, míg az XS28/2008 keretben az erdőgazdálkodási gépek beszerzése volt az elsőrendű érdek.
– 312-es Intézkedés – Mikro-vállalatok létrehozásának a támogatása
200 ezer euró, 70%-os közös finanszírozás melletti, vissza nem térítendő hitelnek a megszerzése komoly érdeklődést keltett. A több mint 200 tevékenységnek a támogatása igen változatos kezdeményezés-hullámot váltott ki. Legtöbben a fafeldolgozásban, diszkont áruházak, autószervizek, illetve orvosi rendelők létrehozásával próbálkoztak.
313-as Intézkedés – Turisztikai tevékenység ösztönzése
Noha a gazdasági világválság miatt e tevékenység nem keltett akkora érdeklődést, mint a SAPARD Program idején, a faluturizmusba történt befektetések folyamatosak voltak. Vidéki panziók korszerűsítésére, építésére, illetve turisztikai információs központok létrehozására kértek támogatást. A faluturizmusba történt befektetések túlnyomó többségét a szálláshelyek létrehozása teszi ki. Tekintve, hogy az Országos Vidékfejlesztési Program futamidejének a közepén járunk, a pénzek lehívása a megfelelő ütemben halad, ami azonban nagyban függ a gazdasági helyzettől, a piac alakulásától – áll a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség évi jelentésében.
Balta János, www.nyugatijelen.com

2010. szeptember 20., hétfő

10 éves munka gyümölcse

Szombaton, szeptember 18-án 10 éves évfordulóját ünnepelte a kolozsvári székhelyű, - Tokai Rozália, elnöknő által vezetett - Szent Kamill Otthon. Az ünnepélyen jelen volt őexcellenciája dr. Jakubinyi György érsek úr, ft. Kovács Sándor fő esperes úr, ft. Kovács Árpád úr mellett a kolozsvári MPP vezetősége részéről: Pávai Mária az MPP-„Egyenlő Esélyek” szakosztály elnöke és Keizer Róbert a kolozsvári MPP elnöke is.
Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet őexcellenciája dr. Jakubinyi György érsek és ft. Kovács Sándor fő esperes celebrálta 11-órás kezdettel.
A szentmise után az Otthonban élők - a "Kicsikék" - egy szép műsorral üdvözölték a vendégeket! A nagyszámú vendégsereget az otthon vezetői szép és gazdag műsorral is fogadta.
A kolozsvári MPP a tíz éves tevékenységért a Széchenyi Oklevelet adományozott Tokai Rozália, a Szent Kamill Otthon elnökének, aki Isten kiválasztottjaként sikerült ezt a magasztos projektet véghez vinnie. Az okleveles kitüntetésben részesült ft. Kovács Sándor fő esperes és a kis-bácsi és az Otthonban szolgáló plébános úr, a mindenki által szeretett ft. Kovács Árpád is, aki a projekt fontos láncszeme volt!
Az ünnepély fénypontjaként kitüntetésben részesült őexcellenciája dr. Jakubinyi György érsek úr ezúton is megköszönve a Katolikus Egyháznak révén támogatja ezt a gyönyörű projektet! Az MPP kolozsvári elnöke átadta a megyei MPP elnökének, Csép Sándor úrnak is az üdvözletét és jókívánságát is.
A kolozsvári elnök tolmácsolta az Egyházi Méltóságoknak a Magyar Polgári Párt vezetőségének a jókívánságait, erőt és egészséget kívánva a mindennapi tevékenységükben.
Az ünnepi ebéd közbeni beszélgetések alatt az egyházi méltóságok komoly érdeklődést bizonyítottak az MPP tevékenységei iránt sőt több meghívást is kapott az MPP a Gazdasági és Vidékfejlesztési, valamint az Csép Sándor, megyei elnök védnökségét élvező Áldás Népesség nemzetközösségi programjának az egyházkerületekben való bemutatására is!
Ft. Kovács Sándor fő esperes úr meghívását az elnökség nevében elfogadtuk, hiszen a közös céljaink közös projektekre és programokra késztettnek!
A MPP a gazdasági és vidékfejlesztési, valamint az Áldás Népesség nemzetközösségi programoknak, a Katolikus Egyház híveinek való bemutatása komoly programokkal és lehetőségekkel látja el a népközösségünk által lakott területeket. Keizer Róbert

2010. július 31., szombat

Tőkés László megerősítette pártalakítási szándékát

Megjelent a Szabadság.ro-ban
Az EMNT elnöke szerint ki kell alakítani a romániai magyar nemzeti együttműködés rendszerét

 
Tőkés László szerint ki kell alakítani a Kárpát-medencei magyar nemzeti együttműködés, s ennek egy ágaként a romániai magyar nemzeti együttműködés rendszerét. Ha ehhez szükség van egy új pártra, vagy új választási közszereplőre Romániában, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kész elmenni addig – mondta az MTI-nek pénteken Nagyváradon Tőkés László, az EMNT elnöke, az Európai Parlament (EP) alelnöke. Hozzátette: szervezetük erről egyeztet az RMDSZ, a Magyar Polgári Párttal (MPP) és az összes romániai magyar közszereplővel
Az EMNT elnöke ezáltal megerősítette Toró T. Tibor korábbi nyilatkozatát, miszerint a már létező két romániai magyar párt mellett egy harmadik magyar politikai erőt alapíthat a Tőkés vezette, magát civil szervezetként meghatározó EMNT. Az EMNT ügyvezető elnöke a Krónika című napilapban kedden megjelent interjúban elmondta: az EMNT-nek nem szabad elvetnie azt az alternatívát, hogy létrehozzon az RMDSZ és a Szász Jenő vezette MPP mellett egy harmadik magyar pártot.
Tőkés László pénteki nagyváradi sajtótájékoztatóján ugyanakkor közölte: az EMNT vállalja azt a felelősséget, hogy a Fidesz partnereként meghatározó szerepet játsszon a romániai magyar politika alakításában.
A 2012-ben esedékes romániai országos választásokra utalva Tőkés László kifejtette: plurális magyar egységre, a magyar pártok és civil szervezetek együttműködésére van szükség a romániai magyar demokratikus fejlődés érdekében.
A pártosodás nem cél, de ha az MPP nem tudja betölteni nemzetpolitikai hivatását, az alternatíva szerepét, akkor – többek véleménye szerint – az EMNT-nek hozzá kell járulnia egy új politikai párt létrehozásához. Erről már folynak az egyeztetések – mondta a politikus.
Tőkés László sajtótájékoztatóján beszámolt arról is, hogy éles támadások érték a székely autonómia kapcsán Tusnádfürdőn kifejtett álláspontja miatt. A Szociáldemokrata Párt bűnvádi feljelentést tett ellene, a Konzervatív Párt (PC) elnöke pedig levélben fordult az EP elnökéhez az ügyben.
Az EMNT elnöke ennek kapcsán megismételte: amennyiben Koszovót megilleti a függetlenség, Székelyföldet is megilleti az autonómia. Amennyiben Katalóniában másfélmillió ember tüntethet az autonómiáért, szükség esetén miért ne fordulhatnának e demokratikus joghoz Székelyföld érdekében is? – tette fel a kérdést az EP alelnöke.
Ugyanakkor türelemre intett, hozzátéve, hogy „addig kell mondani, ameddig eljutunk a demokratikus párbeszédig, a békés rendezésig”. „Mi mindig békés eszközökkel küzdöttünk a jogainkért” – tette hozzá.
A Király-hágó melléki Református Egyházkerület volt püspöke sajtótájékoztatóján sürgette egyháza megtisztulását, és ismételten szorgalmazta, hogy azok, akik a kommunista rendszerben együttműködtek a hatalommal, a Securitate titkosszolgálattal, semmilyen egyházi tisztségért ne indulhassanak

2010. július 24., szombat

Egri: nyert az MPP

2010 július 19., hétfő


Az 1485 polgárból 466 voksolt vasárnap Egri községben, az MPP győzött, 5 tanácsosa lesz.

Nyugodt, csendes választási kampány, alacsony részvételi arány - így foglalható össze röviden az egri előrehozott helyhatósági választás története. Az alacsony részvételi arány azzal magyarázható, hogy úgy tűnik, az egrieknek elege van a politikából - legalábbis annak a formájából, amit eddig belőle tapasztalhattak a folyamatos cirkuszok, tanácsi botrányok révén. Nagyon úgy fest azonban a helyzet, hogy ezeknek korántsem fellegzett még be: a legnagyobb esélye vasárnap este annak volt, hogy körülbelül fele-fele arányban oszlanak meg az RMDSZ-re és MPP-re leadott szavazatok, ami azt jelenti, hogy a nézetkülönbségek tovább fognak folytatódni, az alpolgármester megválasztása kapcsán. Információink szerint már vannak jelentkezők az RMDSZ-ből és az MPP-ből is - utóbbi pártból akár kettő is.
Vasárnap az 1485 szavazóból 466 járul taz urnák elé:338 Egriben, Gombáspusztán 63, Újegriben 65.
Nagy problémát okozott, hogy a még Batiz községbe szóló személyigazolvánnyal rendelkezők nem szavazhattak.
A szavazatok összeszámlálása után kiderült, az MPP 194 szavazattal megnyerte a tanácsosválasztást, és összesen 5 döntéshozót mondhat magáénak. Az RMDSZ 138 vokssal 3 tanácsossal, a PNL, a PSD 1-1 tanácsossal rendelkezik, és bejutott a független jelölt is - 66, 44, valamint 33 vokssal. A PD-L 7 szavazatot kapott.Szatmar.ro

2010. július 11., vasárnap

Tisztújító közgyûlés Kézdivásárhelyen

Megjelent a Székely Újságba


Az elsõ tisztújító gyûlését tartotta június 30-án a Magyar Polgári Párt (MPP) kézdivásárhelyi szervezete. Az ülés elején Rácz Károly MPP-s polgármester elmondta, dr. Fekete Károly, a szervezet eddigi elnöke egészségügyi okok miatt nem tud további tisztséget vállalni a Pártban. A tagok megköszönték eddigi jelentõs tevékenységét. Ez követõen Rácz a párt és az önkormányzat kétéves tevékenységét foglalta össze. Mint mondta, az eddigi munkákat értékelve úgy véli, a szervezet tagjai megmaradnak, illetve újakkal bõvül a csoportosulás, hogy együtt harcoljanak a közös célokért.
Ezek közül kiemelte a legfontosabbként az autonóm Székelyföldet, amely mint mondta konkrét célkitûzés, nem csupán kampányszlogen. Reményét fejezte ki a fiatalság, az utódok beépülésére is munkájukba. Amint az elöljáró beszámolt, a kézdivásárhelyi önkormányzat kétéves tevékenysége alatt több fontos eseménynek állított emlékmûvet, ezek közül is a leglényegesebb a Trianoni megemlékezés, amelyre idén elõször került sor az MPP szervezésében és amelyet az elkövetkezõ években is szeretnének megvalósítani. Ezenkívül a lakosság szempontjából nagyon fontos az elért szemléletváltás, hogy az önkormányzat alkalmazottai köztisztviselõk, így a polgárok szolgálatában állnak. Mint mondta, nem elhanyagolandó a fellendült kulturális és sportélet sem. Kiemelte: minden, az elõzõ városvezetés által elkezdett hasznos munkát tovább folytatnak.
Az idén az állami költségvetésbõl az önkormányzatnak visszaosztott állami hozzájárulás 35 százalék - számolt be Rácz. A kampányában megígértek közül a Fortyogói projektet nem sikerült kivitelezni a földterület miatti bírósági eljárás miatt, amelynek kapcsán az idei év végén vagy jövõ év tavaszán várható döntés. Biztosított az ide tervezett mofeta, majd a késõbbiekben pedig a vendéglátó egység beindulásáról. Hozzátette: az  önkormányzat feladata, hogy kedvezõ feltételeket teremtsen az érdeklõdõ befektetõknek, ennek érdekében kívánják létrehozni azt a 8 hektáron fekvõ ipari parkot, amely infrastruktúrájának kiépítésére már benyújtották a pályázatot és az sikeresen átment az elsõ két tárgyaláson. Válság idején sem szabad leállni - fûzte hozzá - bárki szeretne vállakozást indítani az önkormányzatban partnerre talál. Tevékenységük kapcsán kiemelte a közönségkapcsolati iroda felújítását illetve képzettebb személyzetét, amely hatékonyabbá teszi az intézmény háttéri munkáját. A megvalósítások közé tartozik a nyugdíjpénztár helyi kirendeltsége és a gyakorlati sofõrvizsga visszahelyezése is a városba. Az elöljáró egy olyan honlap kidolgozásáról beszélt, amely teljeskörû tájékoztatást nyújt a városvezetés munkájáról. Az adó és illeték irodával kapcsolatosan kiemelte a nyilvántartás frissítését, valamint, hogy az elõzõ idõszakkal ellentétben nem érte semmiféle bírság az önkormányzatot. Rácz Károly elmondta: az elmúlt két év tevékenységérõl egy kiadvány készül, amelyet eljuttatnak minden lakóhoz. A folyamatos munkák közül kiemelte az útjavítást, a helyi költségvetés kapcsán elmondta, hogy hatékonyabb városgazdálkodást szeretnének. Az ülésen jelen volt Kulcsár Terza József a Kovászna megyei MPP elnöke, aki az új elnökség megválasztásának felelõsségére hívta fel a tagok figyelmét és hogy adjanak tanácsot a hatékonyság érdekében a vezetõknek. Azt kérte, hogy legyen összetartó a szervezet, az új elnökség vállaljon felelõsséget munkájáért, mivel két év múlva a helyhatósági választásokat is le kell bonyolítania. Bejelentette, hogy a legutóbbi gyergyószentmiklósi ülésen Rácz Károlyt az MPP országos alelnökének választották.
A tisztújító gyûlés vezetõ elnökét Rácz Károly személyében egyöntetûen szavazták meg a jelenlevõ tagok. A 19 órakor kezdõdõ közgyûlésen 59 tag volt jelen. Titkos szavazással kapott 57 voksot Lukács László az elnöki tisztség betöltésére, alelnök lett Deák Mihály 24 szavazattal. Az öt elnökségi tagot Fülöp Magdolna, Lukács Sándor, dr. Szabó István, Vizi Attila és Cseh József személyében választották meg a jelenlevõk. Az új megyei küldöttek dr. Fekete Károly és Jancsó János. Lukács László megválasztása után javasolta az ügyvezetõ elnöki beosztás létrehozását és megválasztását, aki majd segíti munkájában. Ezen tisztség betöltésére dr. Zs. Ambrus Ágnest javasolta, akire egyöntetûen voksoltak a tagok. Utolsó napirendi pontként megszavazták a párt belsõ szabályzatának kiegészítését, miszerint minden önkormányzati tag részt vesz az elnökségi üléseken. Ezenkívül elfogadták az MPP-n belül egy ifjúsági szervezet létrehozását, amely megalakulásának és tevékenységének felügyelete az új elnökség feladatköre lesz. csont

2010. július 10., szombat

Tisztújítás volt a MPP Kolozs megyei szervezeténél


2010 július 08., csütörtök
Tisztújító küldöttgyűlést tartott a Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei szervezete, amelynek során megválasztották a szervezet vezetőségét. Eszerint a régi-új elnök Csép Sándor (Kolozsvár), régi-új ügyvezető elnök Simon Csaba (Kolozsvár), megyei alelnök László György (Türe), megyei titkár Horváth Zoltán.
Az új elnökségi tagok Bárdos Attila (Tordaszentlászló), Csüdöm Ferenc (Bánffyhunyad), Gurzó Sándor (Magyarlóna), Kovács György (Körösfő), Sípos Márton (Szék), Valentini Attila (Várfalva) és Vincze János (Egeres). A küldöttgyűlés úgyszintén megválasztotta az etikai és pénzügyi ellenőrző bizottság tagjait. A tisztújítás mellett napirenden szerepelt a szervezet megyei hálózatának továbbépítése, valamint a párt demográfiai programjának megvalósítása. A testület konkrét cselekvési tervet fogadott el a vészes népességfogyás megfékezése és a többgyermekes családok támogatása érdekében. www.szabadsag.ro
Megjegyzés
Ezúton gratulálunk az újonnan megválasztott megyei vezetőségnek!  Erőt, egészséget, sikerekben gazdag két évet és eredményes tevékenységet kíván a kolozsvári MPP elnöksége és az Erdélyi Polgár szerkesztősége!
Külön  gratulálunk  Csép Sándor és Simon Csaba uraknak az újraválasztásukért! Ugyancsak gratulálunk az új alelnöknek a László Győrgy úrnak is, hogy ebben a nehéz időszakban, elvállalta és tevékenységével gazdagítani akarja a Kolozs megyei MPP életét ! (Erdélyi Polgár)

2010. július 1., csütörtök

Válaszmányi gyűlés lesz július 2010 júl.06-án

MEGHIVÓ

2010 július 6-án, 17,30 órára tisztelettel összehívom a Magyar Polgári Párt Kolozs megyei szervezetének küldöttgyűlését. Helyszin: Kolozsvár, Főtér 23 szám G. Szabó Béla Galéria.
Tekintettel az előttünk álló feladatok fontosságára kérek minden helyi szervezeti elnököt, küldötteket elnökségi tagokat és tanácsosokat, hogy sziveskedjenek megjelenni.
Napirend:
- 1,- Megnyitó , jelenlét számbavétele
- 2,- Napirend ismertetése és elfogadása
- 3.- Tisztújító választás
- 4.- Egyebek

Kérem sziveskedjenek jelezni a küldöttgyűlésen való részvételüket Simon Csaba ügyvezető elnöknek (tel.0744562440, email: simoncsaba08@yahoo.com)


Tisztelettel                                                                                     Kolozsvár 2010 június 21

Csép Sándor, megyei elnök

2010. június 22., kedd

Nyilatkozat

Az MPP Kolozs Megyei Szervezetének
Nyilatkozata

Megelégedéssel és örömmel fogadtuk a hírt, hogy Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke Romániába látogat és hogy ez egyben első hivatalos állami látogatása. Viszont csalódással és rosszallással vettük tudomásul, hogy programjából kimaradt a Magyar Polgári Párt országos vezetőségével való találkozása.
Mindez annál méltatlanabb ás megalázóbb gesztus volt számunkra,mert a két párt eszmei-erkölcsi alapja és politikai programja igen közel áll egymáshoz.
Nem tudjuk, ki tervezte meg Semjén Zsolt látogatásának programját, de érthetetlennek és sértőnek tartjuk, hogy az MPP-re nem terjedt ki figyelme akkor, amikor politikai és társadalmi szervezetek képviselőivel, egyházi vezetőkkel is találkozott.
A kérdésünk:miért?!
- Megjegyezzük, hogy a 2OO8-as választásokon az MPP-re leadott 1OO.OOO szavazattal 29 polgármester és alpolgármester, 5O8 önkormányzati képviselő nyert bizalmat. Hargita és Kovászna megyében az akkor csak pár hete bejegyzett és anyagi eszközökkel nem rendelkező MPP elnyerte a voksok 4O%-át.
Marad a kérdésünk:miért?!
Nem hinnénk, hogy Semjén Zsolt osztaná a politikai ellenfeleink által hangoztatott érveket, mint amilyen például az, hogy az MPP jelentéktelen formáció, hiszen tagadhatatlan, hogy azt a szavazat- többletet, amely Băsescu elnök újraválasztását eredményezte, ez a párt adta.
Továbbra is marad a fenti kérdés.

Az MPP Kolozs Megyei Szervezetének
elnöksége nevében:

Csép Sándor                     Simon Csaba
elnök                               ügyvezető elnök

2010. június 15., kedd

Magyar Polgári Párt tisztségviselőinek találkozója Gyergyóújfaluban

2010 június 14., hétfő

Gyergyóújfalu ad otthont annak a kétnapos rendezvénynek, melynek alkalmával a Magyar Polgári
Párt országos vezetősége, polgármesterei és alpolgármesterei, önkormányzati képviselők, helyi és
megyei szervezetek elnökségi tagjai találkoznak.
Az esemény időpontja 2010. június 18-19, meghívott vendég Kubatov Gábor, a FIDESZ -
Magyar Polgári Szövetség országos pártigazgatója.
A rendezvény keretében kerül sor a Hargita megyei Küldöttgyűlés megtartására, melynek
napirendi pontját a Hargita Megyei Szervezet élén történő tisztújítás, az új megyei elnök
megválasztása képezi.

2010. június 10., csütörtök

Az MPP segítene az RMDSZ-nek

2010. június 9., szerda 1 http://www.szekelyhon.ro/hirek/kozelet/az-mpp-segitene-az-rmdsz-nek
A Magyar Polgári Párt támogatását ajánlotta fel a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, segíteni szeretnének az ország költségvetési problémáinak orvoslásában.
szasz_jeno_b
Szerdán délben sajtótájékoztatót tartott a polgáriak elnöke. Szász Jenő egy nyílt levelet mutatott meg a média képviselőinek, melyben együttműködési ajánlatot fogalmaztak meg az RMDSZ-nek. Markó Bélát szólítják meg e levélben, felkérik, hogy fogadja el az MPP három pontban megfogalmazott javaslatát.
Az első pontban a közalkalmazottak 25%-os bércsökkentésének és a nyugdíjak 15%-os megvonásának elkerülését szeretnék, amit a helyi és megyei önkormányzatok költségvetési átvizsgálásával, pénzösszegek átcsoportosításával orvosolnának. Második pontban az RMDSZ-nek kiosztott kormánypénzek elosztását nem a Communitas Alapítvány által oldanák meg, hanem inkább egy politikailag független, szociális segélyezésben jártas személyen keresztül (pl. Bőjte Atya). A harmadik pontban pedig a ország aszimetrikus régiónként való felosztását javasolják, ami megszüntetné a mostani közigazgatás által igénybe vett nagy kiadásokat – 13 régióra osztanák fel az országot, nem pedig 41 megyére. Szász Jenő elmondása szerint az általa irányított párt mindezekben segít az RMDSZ-nek, és szakmai hátteret is adna.
 Pál Gábor

Szász Jenő nyílt levél Markó Bélához

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Markó Béla elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

A választópolgárok akaratából 2008 óta az erdélyi magyarságnak kettős politikai képviselete van: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, mint kormányzó politikai erő, illetve a Magyar Polgári Párt, mint ellenzéki politikai erő.
Ez akkor is így van, ha Ön két esztendeje azzal taktikázik, hogy látványosan nem akar tudomást venni arról a tényről, hogy Önnek és pártjának a romániai magyarság felett gyakorolt tizennyolc esztendős politikai monopóliuma megszűnt, így nem akarja tudomásul venni a székelyföldi választópolgárok negyven százalékának akaratát sem. A valóságtól elzárkózó magatartása sok kárt okoz az erdélyi magyarságnak, ennek a magatartásnak például egyik fájó eredménye, hogy Marosvásárhelynek ma nincs magyar polgármestere, mert Ön és pártja gondolkodás nélkül elvetették a Magyar Polgári Párt azon javaslatát, amely biztosította volna, hogy Bölöni László visszaszerezze azt a polgármesteri széket, amit az RMDSZ a magyarságnak elveszített.
Bukaresti kormányzati szerepvállalásaival az RMDSZ 14 éven át egy hibás, az ország eladósításához vezető kormánypolitikának volt részese, most pedig abban segédkeznek, hogy a korábbi hibás politika árát népnyúzó kormányintézkedések révén a lakossággal fizettessék meg. Ezen felelőtlen politikájukkal az erdélyi magyar társadalom nagy részét, tanárainkat, egészségügyi dolgozóinkat, közalkalmazottainkat, nyugdíjasainkat, a falvaink népét mély megélhetési válságba sodorják.
Ebben a gazdasági-társadalmi vészhelyzetben, legalább most, a huszonnegyedik órában kérem, fontolják meg és fogadják el a Magyar Polgári Párt következő javaslatait:
1.)    Minden magyar irányítású helyi és megyei önkormányzatban 2010. június 30. napjáig  haladéktalanul vizsgáljuk meg, hogy a helyi bevételekből, egyéb tartalékokból miként tudunk jogszerűen átcsoportosítani forrásokat arra, hogy az érintett önkormányzatok területén dolgozó közalkalmazottak, illetve nyugdíjasok részére egészben vagy részben pótoljuk a bércsökkentések okozta veszteségeket. Ebben a megoldáskeresésben a Magyar Polgári Párt felajánlja az RMDSZ-nek teljeskörű és feltétlen politikai együttműködését és támogatását!
2.)    A román kormány által az erdélyi magyarságnak szánt, de az RMDSZ által bitorolt, minden romániai magyar adófizető által befizetett adólejeiből képzett évi öt millió euró pénzügyi alapot a 2010-es és 2011-es években kizárólag szociális, ifjúságvédelmi és időseink támogatására fordítsuk oly módon, hogy a pénzügyi alap felhasználásáról ne a politika, hanem Böjte Csaba atya vezetésével egy köztiszteletnek örvendő, szociális segélyezésben jártas személyekből álló testület döntsön. Az RMDSZ fentiek szerint haladéktalanul kezdeményezze az erdélyi magyarságot megillető adólejek felhasználására vonatkozó kormányrendelet módosítását.
3.)     A Magyar Polgári Párt által kidolgozott asszimetrikus regionalizmus elvei alapján az RMDSZ kezdeményezze az ország új közigazgatási átszervezését, mely folyamat  eredményeként  a központi közigazgatás, a túlburjánzó bürokrácia a jelenlegihez képest egyharmadára csökkenhet és az így felszabaduló költségek tehermentesítik a központi költségvetést, illetve annak bér- és nyugdíjalapjait, így a nyugdíjasok és a közalkalmazottak visszakaphatják, amit Önök elvettek tőlük.. Mint ismeretes, a Magyar Polgári Párt a következő tizenkét régiót nevesítette: Észak-Moldva-Bukovina, Dél-Moldva, Munténia, Olténia, Dobrudzsa, Bánság, Partium (Körös-vidék), Észak-Erdély, Máramaros, Dél-Erdély, Székelyföld és Bukarest. A Magyar Polgári Párt ebben a kérdéskörben is készen áll átfogó politikai és szakmai támogatást nyújtani az RMDSZ-nek.

Tisztelt Elnök Úr!

Amennyiben a jelenlegi súlyos helyzetben az RMDSZ-nek nincs készsége vagy képessége a fenti intézkedések megtételére, akkor kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Önök Bukarestben nem osztogatnak, hanem fosztogatnak és, hogy bukaresti kormányzati jelenlétük nem használ, hanem árt az erdélyi magyarságnak.
Válaszát várva, tisztelettel


Szász Jenő
a Magyar Polgári Párt elnöke

Székelyudvarhely, 2010. június 8.

MPP-s gyűjtőakció árvízkárosultaknak

2010 június 09., szerda


A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete gyűjtést szervez a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére. Fazakas Tibor, a párt országos alelnöke elmondta: kizárólag pénzbeli adományt várnak a Transilvania Bank következő bankszámlájára: MPP Háromszék-PCM Trei Scaune. RO68BTRL02101205A4435604. A gyűjtési kampány során a segíteni kívánókat a polgári alakulat székházaiban várják Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és Kovásznán, a többi településen pedig elsősorban az önkormányzati képviselők bonyolítják le az adományok regisztrációját.

— Székely Hirmondó

KözleményA Magyar Polgári Párt megütközéssel és felháborodással vette tudomásul a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület meghurcolását és alapszabályzatának a bíróság általi önkényes megváltoztatását. Rendőrállami módszereknek és letűnt időket idéző igazságszolgáltatási visszaéléseknek lehettünk szemtanúi az elmúlt időszakban, amikor az egyesület alapító tagjait zaklatták, nyomást gyakoroltak rájuk, hogy változtassák meg az egyesület alapszabályzatát, illetve – mikor ez nem sikerült! – önkényesen töröljék az egyesület céljai közül a székelyek önszerveződési és önkormányzati tevékenységének támogatását.
Megengedhetetlennek tartjuk, hogy három román civil szervezet kérésére egy bíróság beleavatkozzon egy szabályosan bejegyzett egyesület belügyeibe és meghatározza, hogy milyen célokat tűzhet ki maga elé mindaddig, amíg ezek a célok semmiféle jogszabályba nem ütköznek. A maroshévízi bíróság sajátosan értelmezte az alkotmányt, mi több, az ítélet indoklásában egy szó sem esik az egyesület tevékenységéről, arról viszont igen, hogy eleve be sem kellett volna jegyezni.
A Magyar Polgári Párt, mint a kisebbségi, közösségi jogok elkötelezett védelmezője elítéli a történteket és kifejezi abbéli reményét, hogy felül kerekedik a jogállamiság és a román igazságszolgáltatás helyrehozza a most elkövetett jogsértést.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2010. június 8.

2010. június 1., kedd

Budapesten tiltakozik Trianon miatt az SZNT

2010. június 1.,
 
A Székely Nemzeti Tanács Budapestre utazik június 4-én, hogy tiltakozzon a trianoni békediktátum ellen. Kilencven évvel ezelőtt ezen a napon írták alá az I. világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon kastélyban a háborút lezáró „egyezményt”.
A béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919–20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is hangoztatva – teljesen hatástalanul.
A magyarok szempontjából szomorú diktátum ellen tiltakoznak a Kárpát-medencében június 4–6. között, a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége pedig Budapestre utazik – mondta a Magyar Polgári Párt országos alelnöke, az SZNT tagja, Kiss István. Szerinte Maros megyéből mintegy 70 utaznak.
Az MPP Maros megyei szervezetének szóvivője, Ölvedi Zsolt szerint nem nevezhetők szélsőségeseknek azok a magyarok, akik Budapesten elégedetlenségüket fejezik ki a trianoni diktátum ellen, mint ahogy azokat a románokat sem lehet elítélni, akik Besszarábia elvesztése miatt tiltakoznak.
[...].Gáspár Botond

Székelyudvarhely - Nem jutottak közös nevezőre a legelők ügyében

2010. június 1., kedd Kedden reggel rendkívüli tanácsülést tartottak Székelyudvarhelyen. Mindössze egy napirendi pont volt a megvitatandó téma, mégpedig a város tulajdonában lévő legelők bérbeadása.
A csütörtöki, rendes havi tanácsülésén nem sikerült kiegyeznie a két tábornak, és kedden reggel sem jutottak közös nevezőre az udvarhelyi tanácsosok, így a 340 hektár területet nem adják kölcsönbe. Sebestyén Csaba, MPP-s tanácsos javasolta, hogy a város tulajdonában lévő legelőket mihamarabb adják bérbe, hogy arra lehessen kérni terület alapú támogatást. A szóban forgó szubvenció kérelmek leadási határideje május 27. volt, de egészen június 14-ig még igényelni lehet, azonban a pénzösszeg minden nap 1 százalékkal esik. Az MPP szerette volna, ha mihamarabb megoldódna az ügy, de a polgármesteri hivatal nem akar elesni a pénzösszegtől, így inkább saját maga igényli. A keddi tanácsülésen az Magyar Polgári Párt képviselői arra szavaztak, hogy adják bérbe mihamarabb a földterületeket, az RMDSZ viszont tartózkodott a kérdésben. 9–8 arányban nyert Sebestyén Csaba javaslata, azonban kétharmados többség kellett volna az elfogadáshoz, így nem sikerült továbbra sem kiegyezni a kérdésben. Mindkét fél továbbra is kiáll a véleménye mellett, amit sajtótájékoztatók és közlemények által adnak a város tudtára. Pál Gábor

Szász: Markóék nem osztogatnak, hanem fosztogatnak

http://www.szekelyhon.ro/szekelyfold/udvarhelyszek/szasz-markoek-nem-osztogatnak-hanem-fosztogatnak
2010. június 1., kedd

Kedden, június 1-jén délben sajtótájékoztatót tartott Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke, melyen elmondta, örül, hogy Magyarországon a Fidesz kormányra került, és parlamenti többségével elfogadtatta a kettős állampolgárság jogszabályozásának módosítását, de Markó Béla nyilatkozatával nem ért egyet.
Szász Jenő kiemelte, „üdvözli a tiszta beszédet” Markó Béla részéről, miszerint az RMDSZ elnöke azt nyilatkozta, Románia miniszterelnök-helyetteseként neki most nem az a legnagyobb problémája, hogy kérje a magyar állampolgárságot, egyelőre még nem tudja, hogy fogja igényelni, vagy sem. A polgári párt elnöke továbbá közölte, hogy jobb lenne, ha a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Markó Bélával együtt kivonulna a kormányzásból, amíg ilyen kijelentéseket tesz. Szász szerint a rendszerváltás után az RMDSZ jóformán nem ért el semmit, segítve ezzel az ország tönkremenését. Jelenleg inkább az autonómia kérdését kellene erőltesse, ha már a kormányon van.
Szász Jenő a jelenlegi gazdasági válság orvoslását az ország decentralizációjában látja, szerinte a központi hatalmakat le kellene rombolni, és az országot a 41 megye helyett 13 autonóm régióra kellene osztani. Így lehetne segíteni az adminisztrációra fordított költségek visszaszorításán. Szász az RMDSZ-t tettestársként említi a román kormányban, hogy a közalkalmazotti fizetéseket és a nyugdíjakat le akarja csökkenteni: „Markóék nem osztogatnak, hanem fosztogatnak” – hangsúlyozta a pártelnök. Szász továbbá azt is elmondta, meg kellene vizsgálni, hogy a magyar államtól kapott pénzeket az RMDSZ hogyan kezelte, vannak kérdéses ügyek: olyan példával állt elő, hogy egy bizonyos pénzösszeget a bukaresti kormánynál is elszámoltatott és a magyaroknál is. Pál Gábor

Közlemény


A Magyar Polgári Párt  elnöksége, emlékezve az igazságtalan, a magyar nemzetet szétdaraboló és tagjait idegen államok fennhatósága alá kényszerítő, 1920. június 4.-én aláírt trianoni békediktátumra, elismeréssel és megelégedéssel veszi tudomásul a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás  melletti  tanúságtételét.
A XX.  század  legnagyobb magyar tragédiája mérhetetlen szenvedést és küzdelmet rótt a magyar nemzet minden egyes tagjára. A történelmi csapásból magunkhoz térve - lelki, szellemi és gazdasági erőforrásainkat mozgósítva - megerősödve éltük túl a múlt század  minden egyes történelmi kihívását.
Az erdélyi magyarság megmaradását, minden irányú gyarapodását és fejlődését  szavatoló különböző autonómia-formák elkötelezett híveiként és harcosaiként, elismeréssel és elégtétellel üdvözöljük  a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtétel egyértelmű és határozott szövegét a közösségi autonómia-formák támogatására.
A Magyar Polgári Párt a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség természetes szövetségeseként, az együtt gondolkodás és a közös munka jegyében, a Nemzeti Összetartozást  a mindennapok gyakorlataként megélve, az európai értékeket és módszertant szem előtt tartva, minden jóhiszemű és jót akaró nép vagy közösség képviselőjével együtt dolgozva azon lesz, hogy egyenlő partnerként együttműködve sikerüljön kidolgozni, felépíteni és megélni a XXI. - századi  Kárpát-medencei  közös jövőt.

A Magyar Polgári Párt elnöksége


Székelyudvarhely, 2010 május 31.

2010. május 7., péntek

Májusban a Kolozs megyei MPP tisztújjító gyűléseket akar tartani!

Amint Simon Csaba ügyvezető elnök úr már az áprilisi küldöttgyűlésen is bejelentette: a májusi hónap folyamán tisztújításra kerül sor több alapszervezetnél és a megyei elnökséget is meg kell erősíteni, amiért választmányi gyűlés megtartására is sor kerül, mivel a kétéves mandátum a vége felé közeledik.
A megyei alapszervezetek áprilisi küldöttgyűlésen tevékenységi beszámolókat tartottak. Mondhatni, hogy a régi tagok helyébe újak léptek és erősödni látszik a Kolozs megyei polgári párt.
A megyei szinten több új alapszervezet is alakult a régiek mellé, így a tagság száma is növekedett, ez mindenképpen az utóbbi év tevékenységének is betudható, hiszen a kolozsvári alapszervezet jócskán besegített a megyének.
Itt kell megemlíteni, hogy több szakosztály mellé a ifjúsági szervezet illetve a női alapszervezetet is sikerült megalakítani, amelyeknek fő irányítója Csép Sándor megyei szervezet elnöke volt.
A taglétszám növekedése mindenképpen az eddigi tevékenységek hasznosságát mutatja. 
Az OT-n elfogadott határozatok értelmében kialakítottuk a szomszédos megyei szervezetekkel a közös projektek elindítását is! Itt említenénk meg a Szatmár, Máramaros és legutóbb a Szilágy megyei szervezetekkel elkezdett tevékenységeket. Ezek alapkövei lettek a szórványfejlesztési programunknak is.
A Kolozsváron tanuló diákok kérésére elkezdődött a diák alapszervezet megalakítása is. 
A megyei választások után a Kolozs megyei MPP vezetőségére új feladatként napirenden kell tartsa a külföldi -  főleg a magyarországi - testvérpártokkal való kapcsolatokat, hiszen az eddigi munka eredménye meghozta gyümölcsét - új perspektívák nyíltak a FIDESZ kétharmados győzelme után! (Erdélyi Polgár)

2010. május 3., hétfő

Orbán-kormány – a majdnem teljes lista

Megjelent a Hirkeresõ.ro ban a HetiVálasz nyomán 2010. május 02., vasárnap, 

Nyolc miniszter, 23 államtitkár neve szerepel a Heti Válasz internetes kiadásának vasárnap közzétett "szinte teljes" kormánylistáján (három államtitkár neve egyelőre ismeretlen). A nyolc miniszter: Navracsics Tibor (közigazgatás, igazságügy), Réthelyi Miklós (nemzeti erőforrások), Fazekas Sándor (földművelésügy) Martonyi János (külügy), Matolcsy György (gazdaságfejlesztés), Pintér Sándor (belügy), Hende Csaba, (honvédelem) és Fellegi Tamás (vagyongazdálkodás).
Mindössze három államtitkár neve hiányzik a HetiVálasz.hu vasárnap közölt kormánylistájáról, továbbá homályban marad, milyen szervezeti rendszerben fogják ellátni a jelenlegi Pénzügyminisztérium  feladatkörét. Íme a lista:

MINISZTERELNÖK: Orbán Viktor

MINISZTERELNÖK-HELYETTES: Navracsics Tibor (kancellária)
KABINETFŐNÖK: Varga Mihály
MINISZTERELNÖK-HELYETTES: Semjén Zsolt (nemzetpolitika, egyházügyek)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (kancellária)
MINISZTER: Navracsics Tibor
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: Rétvári Bence
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: Gál András Levente
ÁLLAMTITKÁROK: Répássy Róbert (igazságügy), Balog Zoltán (romaintegráció, kisebbségek), Kovács Zoltán (kormányzati kommunikáció)
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma (a tárca neve még változhat)
MINISZTER: Réthelyi Miklós
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: Halász János
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: Jávor András
ÁLLAMTITKÁROK: Szócska Miklós (egészségügy), Soltész Miklós (szociális terület), Hoffmann Rózsa (oktatás), Szőcs Géza (kultúra)
Földművelésügyi Minisztérium
MINISZTER: Fazekas Sándor
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: Ángyán József
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: Farkas Imre
ÁLLAMTITKÁR: Czerván György
Külügyminisztérium
MINISZTER: Martonyi János
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: Németh Zsolt
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: Bába Iván
ÁLLAMTITKÁR: Győri Enikő (uniós ügyek)
Nemzeti Gazdaságfejlesztési Minisztérium (a tárca neve még változhat)
MINISZTER: Matolcsy György
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: Domonkos László
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: Nagy Róza
ÁLLAMTITKÁR: Cséfalvay Zoltán (gazdasági stratégia)
Belügyminisztérium
MINISZTER: Pintér Sándor
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: ?
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: Felkai László
ÁLLAMTITKÁR: ?
Honvédelmi Minisztérium
MINISZTER: Hende Csaba
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: Simicskó István
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: ?
ÁLLAMTITKÁR: Fodor Lajos
Nemzeti Vagyongazdálkodási Minisztérium
MINISZTER: Fellegi Tamás
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR: Fónagy János
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR: Vízkelety Mariann
ÁLLAMTITKÁROK: Nyitrai Zsolt (informatika), Bencsik János (energetika)
hvg.hu/HetiVálasz.hu

Megjegyzés:
Kovács Zoltán, a debreceni közgyűlés és városháza kommunikációjának irányítója lesz Navracsics Tibor kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Mint a Debrecen Online portálnak kifejtette, új szerepkörében a kormányzat belső és külső kommunikációját kell megszerveznie és összehangolnia, valamint irányítania kell a napi és „stratégiai” kommunikációt.
Kovács Zoltán 41 éves, Abaújszántón született. Nős, két lány édesapja – számol be a deol.hu  A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1993-ban szerzett történészi, majd a Közép-európai Egyetemen (CEU) MA diplomát.

Fotó: deol.hu
Az Oxfordi Egyetem Queen’s College-ában 1994-1995-ben, a Londoni Egyetem University College-ában pedig 1996-ban végez tanulmányokat. 1997-ben a Woodrow Wilson Center (Washington, D.C.) hallgatója.
A Miskolci Egyetem Egyetemes Történeti Tanszékén 1999 és 2003 között egyetemi tanársegéd, majd egyetemi adjunktus. 2001-ben a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében, 2002-ben a Közép-európai Egyetemen (CEU) szerez PhD-fokozatot. 2004-től a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének egyetemi adjunktusa. 2003-2006 között a Debreceni Disputa kulturális közéleti folyóirat egyik (alapító)szerkesztője --tájékoztat többek között a deol.hu tudósítása.hvg.hu/deol.hu

2010. április 30., péntek

Közlemény

Magyar Polgári Párt megelégedéssel és örömmel vette tudomásul a 2010. április 25.-i magyarországi választások második fordulójának eredményeit. Tagsága és szimpatizánsai nevében gratulációját fejezi ki a kétharmados többséget nyert Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek és Orbán Viktor úrnak, mint testvéri és természetes szövetségesének.
Meggyőződésünk, hogy a kétharmados többség birtokában a Fidesz – KDNP szövetség egy olyan – mindenféle politikai alkutól és kompromisszumtól mentes – kormányt tud felállítani, amely a nemzeti ügyeink iránti elkötelezettség és a Kárpát-medencei magyar sorsközösség mentén eleget tud tenni történelmi feladatának.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2010. április 26.

2010. április 28., szerda

Orbán Viktor elfogadta Sólyom felkérését

A Duna TV nyomán megjelent az Erdély Ma-ban [ 2010. április 28., 13:05 ]

Orbán Viktort, a Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelötjét fogja kormányfővé jelölni Sólyom László köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülésén. Az államfő ezt szerdán, a Sándor-palotában jelentette be.
Az államfő, miután közel húsz percet tárgyalt a Fidesz elnökével úgy fogalmazott: a választói akarat most fordul át nagyon komoly alkotmányjogi eseményekbe, amelynek egyik része az Országgyűlés, a másik pedig a kormány megalakulása. Az összes ilyen esemény a demokrácia ünnepe – tette hozzá.
Az Országgyűlés alakuló ülését május 14-ére kívánja összehívni, ahol javaslatot tesz a jövendő miniszterelnök személyére. Az elnök azt a személyt javasolhatja miniszterelnöknek, aki megfelelő parlamenti támogatást tud biztosítani a kormányzáshoz – mutatott rá.
Mint fogalmazott, Magyarországon egy ilyen ember van, a választásokon győztes Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelöltje, Orbán Viktor.
Hozzátette, megkérdezte Orbán Viktort, hogy rendelkezik-e elég parlamenti támogatással a kormányzáshoz, és a Fidesz elnöke igennel felelt, mint ahogy arra is, hogy hajlandó-e a kormányzásra.
Az államfő kijelentette: az Országgyűlés alakuló ülésén Orbán Viktort fogja miniszterelnökké jelölni. Aki az alakuló ülésen a miniszterelnök-jelölt ismerteti a kormányprogramot, majd a parlament egyszerre szavaz majd az ő miniszterelnökké választásáról és a kormányprogramról is – ismertette.
Ezután a kormányfő javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a miniszterek személyére, az államfő pedig kinevezi azokat – fejtette ki.
Sólyom László nyilatkozata végén azt hangsúlyozta: rendkívüli örömére szolgál, hogy „elnökként ebben a nagyon fontos procedúrában közreműködhet”.
Az államfő nyilatkozata után Orbán Viktor azt hangsúlyozta: bár a választóktól kapott felhatalmazás kétségkívül jelentős, hiszen több mint kétharmados, a Fidesz elnökének szándékai szerint a leendő kormány Magyarország háromharmadát fogja majd szolgálni a munkájával.
A Fidesz-KDNP kormányfőjelöltje bejelentette, eleget tesz az államfő kormányalakítási tárgyalások megkezdésére vonatkozó felkérésének. „A kérdéseire egyértelmű és jól hallható igen válaszokat adtam, ami azt jelenti, hogy ezt a felkérést elfogadtam, és a legnagyobb örömmel teszek neki eleget” – mondta.
Közölte: kifejezte mind a maga, mind pedig a Fidesznek és a KDNP-nek az államfő iránti nagyrabecsülését, „amely abból táplálkozik, hogy az elmúlt nehéz esztendőkben a köztársasági elnök rendkívül sokat tett a magyar demokrácia minőségének megőrzéséért, egyáltalán létezéséért”. Ezért is megkülönböztetett tisztelet számára – folytatta -, hogy éppen Sólyom Lászlótól kaphatja meg ezt a felkérést.
A kormányfői poszt várományosa úgy fogalmazott, a megbeszélésen „nem hagyta homályban” azokat a szándékokat sem, amelyek vezetni fogják majd a megalakuló kabinet lépéseit.
Megerősítette korábbi bejelentését, hogy a következő napokban nemzeti konzultációs heteket indítanak, amelyek szerinte módot adnak arra, hogy a legfontosabb kérdésekben „nyíltan, egyenesen és őszintén” tudjanak szót váltani a választókkal.
Orbán Viktor „a rendszerváltásban részt vett szereplők iránti tiszteletet megadva” elmondta az elnöknek: nem a rendszerváltás élharcosai tehetnek arról, hogy az elmúlt nyolc év során a magyar demokrácia oda jutott, ahova jutott, s a választók arra kényszerültek, hogy egy példátlan összefogással ne egyszerűen egy új kormányt válasszanak, hanem lezárjanak, megdöntsenek egy politikai rendszert, és helyette egy újat alapítsanak.
Hangsúlyozta, mindent meg fog tenni azért, hogy a rendszerváltás értékeit megőrizve a nemzeti együttműködés rendszerét, elvét és értékeit követő új politikai és gazdasági rendszer jöjjön létre Magyarországon a következő évek munkájának eredményeképpen.
„Köszönetet mondok a magyar választópolgároknak a ránk leadott támogató szavazatokért, és köszönetet mondok Magyarország polgárainak azért, amiért újra jó érzés Magyarországon magyarnak lenni” – zárta sajtónyilatkozatát a leendő kormányfő.
Orbán Viktor Varga Mihály és Szijjártó Péter társaságában érkezett meg tíz óra előtt nem sokkal a Sándor-palotába.
Az MTI fideszes forrásokból úgy tudja, nem véletlen, hogy éppen ők kísérték el a pártelnököt, ennek – mint fogalmaztak – „önmagán túlmutató jelentősége” van.
Az MTI információi szerint Szijjártó Péter, a Fidesz elnöki kabinetjének vezetője a kormányfő személyes szóvivője lehet, Varga Mihály alelnök pedig miniszterelnök-helyettesként dolgozhat majd az újonnan felálló kabinetben.
A Fidesz-KDNP vasárnap este, a 2010-es országgyűlési választások második fordulóján megszerezte a kétharmados parlamenti többséget. Sólyom László vasárnap este az Országos Választási Központban jelentette be, hogy a lehető legkorábbi időpontban kitűzi az Országgyűlés alakuló ülésének időpontját. Mint mondta, az ország érdeke, hogy minél hamarabb megalakuljon az új kormány. Közölte, a választás eredménye egyértelmű, a győztes párt, a Fidesz-KDNP példátlanul erős felhatalmazást szerzett a következő négy évre.Duna Tv

Erdélyiek is lesznek a magyar kormány tagjai között
Megjelent az Erdély Ma-ba[ 2010. április 28., 17:03 ]

Gál Kinga és Orbán Viktor
Erdélyi származású magyarok is esélyesek arra, hogy helyet kapjanak a magyar kormányban – írta az Adevărul. A bukaresti napilap egész újságoldalt betöltő írásában három személyt mutat be: Martonyi Jánost mint leendő külügyminisztert, Gál Kingát, a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó hivatal esélyes vezetőjét, valamint Szőcs Gézát, a kulturális tárca államtitkári posztjának várományosát. A bukaresti lap szerint három személyben az a közös, hogy mindhárman kötődnek Kolozsvárhoz.
A cikk felidézi, hogy Szőcs Gézát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség volt főtitkáraként a Ceauşescu-időszakban üldözték és hogy az RMDSZ annak idején vizsgálatot indított ellene a szövetség pénzeinek „hűtlen kezelése" miatt. Végül az utóbbiban Szőcs Géza vétlennek bizonyult.
A magyarországi választásokkal a bukaresti napilapok közül még a Ziarul Financiar foglalkozott ezen a napon, de már csak rövid tudósításban az Orbán Viktor által két nappal korábbi sajtóértekezletén elmondottakról. A címben a lap azt írja: „Az új budapesti kormányfő felemeli hangját az EU-val és az IMF-el szemben." MTI

2010. április 26., hétfő

Gúzsba kötve is táncolni kell. 2010-ben beérett pár fontos decentralizációs döntés

Népújság 2010 ápr.26.

2010-ben beérett pár fontos decentralizációs döntés

Menet közben szállt fel az RMDSZ a vonatra, hiszen koalíciós partnere korábban is hatalmon volt, menet közben kellett kialakítania álláspontját, de még így is jó munkát végeztek az RMDSZ kormányzati tisztségviselôi, jelentette ki Markó Béla szövetségi elnök a Romániai Magyar Demokrata Szövetség polgármestereinek szombati országos találkozóján. A nemzeti színház nagyterme túlságosan tágasnak tûnt a jelenlevôk számához képest, de az ülésvezeto Tánczos Barna dilemmájára, aki a foghíjas terem láttán azt kérdezte, hogy vajon "a terem nagy, vagy mi vagyunk kevesen?", az elnök azt válaszolta, hogy a terem nagy.
Markó szerint Romániában a kormányzati munkát kétféleképpen lehet szemlélni. Egyfelôl úgy, hogy a kormányzati, önkormányzati eszközöket felhasználva mûködtetik az önkormányzatokat, a kormányt, az intézményeket, másfelôl úgy is, hogy modernizálják, átalakítják, megváltoztatják azokat.
                                                                    Félúton a kisebbségi jogok biztosítása terén

Mint mondta, az RMDSZ ez utóbbira vállalkozott, ezt tekinti kötelességének kormányban és az önkormányzatokban. Figyelmeztetett, nem lehet csak szinten maradásról beszélni, a megszorítások ellenére is "oda kell hatni, hogy céljaink ne dôljenek dugába". "Gúzsba kötve táncolunk, de akkor is táncolni kell, ha változtatni akarunk", kormányban, önkormányzatokban, s meg kell próbálni a parlamentben 7 százalékból 50 százalékot "kimatematikázni" – tette hozzá.
A jelenlegi idôszak legnagyobb kihívásának a decentralizációt nevezte, amellyel ugyan "újabb problémákat, nyûgöket suvasztanak a polgármesterek nyakába", de úgy próbálják intézni, hogy pénz is legyen hozzá. 2010-ben beérett pár fontos decentralizációs döntés: a decentralizációt akkor is vállalni kell, ha gondot okoz, mert "legfôbb céljainkhoz kerülünk közelebb, ahhoz, hogy a magyar közösség helyben dönthessen saját problémáiról". Kiemelten szólt az oktatás és az egészségügy decentralizációjáról, külön kitért a kisebbségi jogok kérdésére, s mint mondta, teljes körû közigazgatási reformra, az ország berendezkedésének újragondolására van szükség. Kijelentette: a kisebbségi jogok terén "még csak félúton vagyunk". Ugyanakkor az RMDSZ bírálóinak üzente, "kis lépésekkel dolgozunk, de megyünk elôre, nem állunk és álmodunk nagy lépésekrôl".
                                                        Cinikus és "igazi" válasz

A továbbiakban az alkotmánymódosítás kapcsán adott egyfelôl cinikus választ azoknak, akik "óriási árulásról beszélnek", megkérdezve, miért nem dolgoztak novemberben azon, hogy a referendum során a magyarság ne szavazzon az egykamarás parlamentre és a képviselôk számának 300-ra való csökkentésére. Ezzel szemben az "igazi" válasza az volt, hogy az RMDSZ eleve nem értett egyet ezzel, szükség van felsőházra, amely a megyék, a régiók képviselete lehetne, kisebb létszámmal. Hozzátette, kiábrándítja, hogy arra nem figyeltek oda, hogy az RMDSZ bevitte, hogy az állami hatóságoknak konzultálniuk kell a kisebbségi szervezetekkel az identitásukról szóló döntésekben. Fontos kitételnek nevezte, amelyre rá lehet építeni a kulturális autonómiát.

Egyértelmû, világos kommunikációra van szükség

Takács Csaba ügyvezetô elnök arról beszélt, hogy fontos az önkormányzatok véleménye az RMDSZ-rôl, mert a polgármesterek, megyei tanácselnökök a települések elsô számú politikusai, s az RMDSZ felelôssége komfortosabb, élhetôbb életet teremteni a magyar közösségnek. Ezért, ha az RMDSZ-t nem erôsítik, azzal a magyarságot gyengítik, mondta, hozzátéve, hogy ott veszíti el a bizalmat az RMDSZ, ahol nem tud jövôképet felmutatni. Ezért fontos az állandó kommunikáció, amely egyértelmû és világos kell legyen. Rámutatott: a tulipán sok politikust juttatott helyzetbe, szükség van helyi kezdeményezésekre, rátermett polgármesterekre, tanácsosokra, de szükség van a parlamenti és kormányzati tisztségviselôkre is.

Decentralizáció a kultúrában

Kelemen Hunor mûvelôdési miniszter a mûemlékvédelmet nevezte kiemelt prioritásnak. Véleménye szerint a tárca számára az örökségvédelmi törvénykönyv lesz a 2010-es év legnagyobb kihívása. Az örökségvédelemrôl jelenleg négy-öt törvény rendelkezik, ezt egyetlen törvénykönyvbe kívánják foglalni, amely kizárja az átfedéseket, és pótolja a hiányokat. Másrészt erôsíteni szándékszanak a szankciókat, hisz az elmúlt húsz évben sok területen volt rongálás, fôleg az épített örökség területén, amelyet leállítani, megfékezni szinte lehetetlen, mert nem léteznek olyan szankciók, amelyek elriasztanák a spekulánsokat.
Beszélt a pályázati lehetôségekrôl, a kulturális programok támogatásáról. Az örökségvédelem és a kortárs kultúra, a kortárs értékek támogatására fordítanak figyelmet, támogatnak olyan nagylélegzetû programokat, amelyek túllépnek egy település határain, kezdve a marosvásárhelyi filmfesztiváltól a nagyváradi Varadinumig vagy a csíki régizene-fesztiválig. A decentralizáció egyik lépése, hogy a megyei kulturális igazgatóságok örökségvédelmi szakfelügyelôségekké alakulnak.

Pályázati lehetôségek

Borbély László környezetvédelmi miniszter kifejtette, hogy egyelôre értelmét látják, hogy a PD-L-vel együtt kormányozzanak. Ugyanakkor elmondta, hogy egy "szétzilált" minisztériumot talált, amely a tavaly nem volt képes elkölteni a rendelkezésére álló pénzt, s visszaadta a költségvetésnek, amelyet "pontra tettek és elindítottak az úton, hogy Románia komolyan vegye az Európai Unió és a jóérzés szabályait". Felkérte a polgármestereket, figyeljenek oda a környezetre és hosszan sorolta, milyen programok és pályázati lehetôségek állnak az önkormányzatok rendelkezésére. Beszélt egyebek között a roncsautó-programról, a traktorok és haszongépek hasznosításáról, a parkosításról, a zöldház programról, szemétgazdálkodásról, újrahasznosítható energiákról. Fontosnak nevezte, hogy valós információkat adjanak át az önkormányzatoknak, s arra biztatta a jelenlevôket, figyeljenek oda a pályázatokra, éljenek a pályázati lehetôségekkel, mert "senki nem segít nekünk, ha mi nem segítünk", illetve, hogy "nincs erônk, ha nem vagyunk kormányon".

Hatékony menedzsmentet Bukarestbôl nem lehet megvalósítani

Cseke Attila egészségügyi miniszter ismertette a decentralizáció elveit és lépéseit, ugyanis, mint mondta, az elmúlt évek alatt mindenki decentralizált, de nem történt semmi, még mindig "kétfejû" a rendszer. A 435 kórházat említette, ahol az épületek az önkormányzatok tulajdonában vannak, a menedzsert azonban a miniszter nevezi ki. A decentralizáció során a szubszidiaritás, a problémamegoldás és felelôsség elvét követi, a lépések közül elsôként az igazgatók számának csökkentését nevezte meg, majd a pontértékek kiegyenlítésérôl, az ágyszám- leépítésrôl, a menedzsment átruházásáról beszélt. A decentralizáció fontosságát sommásan így összegezte: azért van szükség rá, "hogy egyszer már ne legyen fontos Bukarestben lennünk. Ne azért tudjunk beleszólni, mert éppen magyar az egészségügyi miniszter". Hangsúlyozta: a döntéseket közelebb kell hozni a közösségekhez, hatékony menedzsmentet Bukarestbôl nem lehet megvalósítani.
Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben decentralizációról beszélünk, egyes minisztériumokban kemény centralizáció folyik. Bíró Rozália nagyváradi alpolgármester, az SZKT elnöke arra figyelmeztette kollégáit, hogy "legyen fülünk meghallani a közösség hangját".
A polgármesterek elsôsorban a mezôgazdasági kifizetések és támogatások késésére, szakember-hiányra panaszkodtak, de érdeklôdtek a mûemlékvédelem, az önkormányzatok és a családorvosok közötti viszony, a különbözô pályázatok iránt. Másik probléma a mezôgazdasági területek visszaszolgáltatása, a kiskorú gyermekek külföldi utaztatása, az uniós pályázatok elbírálása volt, illetve, hogy többmillió eurót "raktak föld alá" sok helyen, vagyis elkészültek a víz- és csatornahálózatok, azonban az úthálózat közben tönkrement, a helyzet tarthatatlanná vált. Egyes polgármesterek szerint az RMDSZ is hibás ezért a helyzetért, és kérték, hassanak koalíciós partnerükre, hogy a kormány teljesítse finanszírozási kötelezettségeit.
A kormányzati szakpolitikákról- támogatásokról Haschi András-Péter mezôgazdasági, Borbély Károly gazdasági, illetve Tánczos Barna, a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium államtitkára beszélt.
Megjegyzés
A fenti cikk a marosvásárhelyi  "Népújság"-ban számában jelent meg és azért került ide, hogy láthassák más megyebeliek is, hogy a szövetségiek úgy tesznek mintha nem a kormány tagjai lennének, hanem egy fajta választási kampányt elején tétováznának.   
Teszik ezt talán azért is, hogy továbbra is azt tudatosítsák, hogy ha nem lennének kormányon, akkor nem lehetséges semmit sem tenniük... 
A pályáztatás a polgármesteri hivatalokban, mint eszköz és nem mint cél  kell legyen ! Hasonlóan a csatorna- és vízhálózatok  elhelyezése  nem egy olyan volt, amivel "a föld alá dugtak sok eurót", hanem egy olyan dolog, ami kötelezõ minden EU-s tagállam részére, s aminek a visszatérülési ideje hosszú! 
A vidéken élõknek tudniuk kell, hogy az ilyen típusú szolgáltatásért használati díjat kell fizetni, ugyanúgy mint a szemét eltakarításáért vagy annak elszállításáért is. Olyan szolgátatás, amely a köztisztaság része és nem valakiknek a rögeszméje. 
A vidék tisztasága elõírás és nem egy fajta kötelezõ rossz! 
Turizmusról álmodunk, de nem akarjuk megteremteni annak feltételeit, erdélyi  falvainkban sok helyen vannak illegális szemét lerakók, a patakok zöme szemetes. Sok helyen pedig a házak környéke sem tiszta, s ezt nem lehet az öregedõ falu kontójára írni...  
Nem ildomos a választőkat félrevezetni, mert Románia ugyan kapott hosszabítást a felszíni és földalatti vizek problémájának a  megoldására: pontosítva egészen 2015-ig , de azután már jön a bűntetés és az nem kicsi! (Erdélyi Polgár)

2010. április 25., vasárnap

A Fidesz-KDNP-nek 263 mandátummal kétharmada van az Országgyűlésben

A MNO alapján megjelent az Erdély ma-ban [2010. április 25., 21:44 ]
97,43 százalékos feldolgozottság szerint a Fidesz–KDNP-nek 67,88 százaléka van az Országgyűlésben, azaz megvan a kétharmados többsége. A jelenlegi állás szerint a Fidesz–KDNP-nek 263, az MSZP-nek 59, a Jobbiknak 47, az LMP-nek 16 képviselője van. Rajtuk kívül egy független jelölt szerzett mandátumot.
Az eddigi előzetes eredmények szerint a 176 egyéni kerületből a Fidesz–KDNP-szövetség 173-at, az MSZP 2-t nyert meg. Molnár Oszkár független jelölt az edelényi választókerületben szerzett mandátumot.mno.hu

Az MSZP elnöksége felajánlotta a lemondását, Lendvai lemondott

[ 2010. április 25., 22:22 ]
A választási eredmények ismeretében Lendvai Ildikó megköszönte a több mint egymillió választó kitartását, és szavazatát, gratulált a Fidesznek a kétharmados győzelemhez.
Az eredmények tükrében kijelentette: a párt vezetése levonja a konzekvenciát a választsok eredménye alapján. Bejelentette: lemond az elnöki posztról, és az elnökség is felajánlja lemondását.
Lendvai Ildikó kifejtette: május végére, június elejére összehívják a kongresszust, mely új elnököt választ, értékel, meghatározza a stratégiát és a szervezetekben folyó konzultációk alapján új tisztújítási időpontot alakít ki. Duna Televízió

2010. április 13., kedd

Magyarország választott

Négy párt jutott a parlamentbe

Megjelent az MTI nyomán Nyugati Jelen-be Hétfõ, 2010. április 12., 08.46

A területi listákra leadott szavazatok 98,9 százalékos feldolgozottságánál 4 párt – FIDESZ-KDNP, MSZP, Jobbik, LMP - lépi át az ötszázalékos országgyűlési küszöböt. Valamennyi területi listát a Fidesz-KDNP nyerte meg az első fordulóban. Az MSZP 11, a Jobbik 9 területi listán lett második. Az Országos Választási Iroda honlapja szerint (23.10-kor) 265 mandátumot osztottak ki, ebből 206 a Fidesz-KDNP-é. Az MSZP 28, a Jobbik 26, a Lehet Más a Politika 5 mandátumhoz jutott. A Fidesz-KDNP 119 egyéni és 87 területi listás mandátumot kapott. A három másik párt csak a területi listákról jutott képviselői helyekhez.
A Fidesz-KDNP négy területi listán - Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok - kevesebb szavazatot kapott, mint 50 százalék. A legkevesebb voksot - 45,71 százalék - Heves megyében szerezte a pártszövetség. Két megyében - Bács-Kiskun és Vas - a szavazatok több mint 60 százalékát kapta a Fidesz-KDNP. A legnagyobb arányban - 62,86 százalék - Vas megyében nyert.
Az MSZP Budapesten, valamint Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Baranya, Csongrád, Fejér, Győr és Veszprém megyében lett második. A többi területi lista második helyezettje a Jobbik.
A Lehet Más a Politika Budapesten szerepel a legjobban, 12,75 százalékkal harmadik lett a Jobbik előtt.
A területi listákra leadott szavazatok 99,47 százalékos feldolgozottságánál 4 párt – Fidesz-KDNP, MSZP, Jobbik, LMP - lépi át az ötszázalékos országgyűlési küszöböt.
1. FIDESZ-KDNP (52,76 százalék, 2.679.344 szavazat)
2. MSZP (19,31 százalék, 980.484 szavazat)
3. Jobbik (16,69 százalék, 847.591 szavazat)
4. LMP (7,43 százalék, 377.317 szavazat)
5. MDF (2,66 százalék, 134.882 szavazat)
6. CM (0,90 százalék, 45.493 szavazat)
7. MUNKÁSPÁRT (0,11 százalék, 5.588 szavazat)
8. MSZDP (0,08 százalék, 4.105 szavazat)
9. ÖP (0,05 százalék, 2.715 szavazat)
10. MIÉP (0,03 százalék, 1.278 szavazat)

Közlemény


A Magyar Polgári Párt megelégedéssel és örömmel vette tudomásul a 2010. április 11.-i magyarországi választások eredményét, tagsága és szimpatizánsai nevében gratulációját fejezi ki a választásokon nyertes Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek, illetve annak elnökének, Orbán Viktor Úrnak.
Meggyőződésünk, hogy az elmúlt nyolc év meg nem tett vagy elhibázott intézkedései helyét átveszi egy új magyar nemzetpolitika, mely a határokon átívelő nemzetegyesítés jegyében fogan.
A feladat, az esély és a felelősség, mely a Kárpát-medencei magyar közösség, politikai és közéleti szerepet vállalók, társadalmi szervezetek, önkormányzatok és országos kormányzó erők előtt áll, történelmi.
A Fidesz és a Magyar Polgári Párt politikai szövetségének és együttműködésének alapja, miszerint csak egységes, Kárpát-medencei magyar nemzet- és sorsközösség létezik, mindannyiunk felelősségét jelzi és egy összehangolt, az EU integrációval egyirányú cselekvést feltételez.
A Magyar Polgári Párt a közös jövőkép, egymás megbecsülése és tisztelete, a nemzeti ügyeink iránti elkötelezettség jegyében továbbra is a Fidesz-t tekinti testvéri és természetes szövetségesének, ugyanakkor együttműködik minden olyan Kárpát-medencei politikai szereplővel, aki a nemzet sorsa iránt valóban elkötelezett.

Farkas Csaba
a Magyar Polgári Párt alelnöke
Székelyudvarhely 2010. április 13.

2010. április 9., péntek

Szász Jenő válasza Tőkés Lászlónak

Megjelent az Erdély Ma-ban [ 2010. április 08., 17:41 ] [787]

Tisztelt Képviselő Úr!

Miután Ön nyílt levélben fordult az MPP tisztségviselőihez, illendőnek érzem, mint az MPP egyik országos tisztségviselője, hogy nyílt választ adjak a levelében foglaltakra.
Örülök, hogy elismeri a választás szabadságának a szükségességét és lehetőségét az erdélyi magyar politikiai közéletben. Ön személy szerint egy esztendővel ezelőtt élt is a választás szabadságával és különalkut kötött Markó Bélával, így annak az RMDSZ-nek lett az europarlamenti képviselője, amelyet amúgy a politikai képviselettel való visszaéléssel vádol. Ön egy esztendővel ezelőtt becsapta a választás szabadságáért küzdő erdélyi magyar embereket. Ön erkölcsi önfelmentésként egy esztendővel ezelőtt már bukottnak minősítette a Magyar Polgári Pártot, amire az alkutársa, Markó Béla, azzal erősített rá, hogy Önnel együtt úgymond majd lefedik az „MPP kis szegmensét”. Az Ön politikai hűtlensége után, az Ön jogilag nem létező szervezete, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, egy esztendeje politikai ellenségének tekinti a Magyar Polgári Pártot, és ott árt neki, ahol tud. Önnek, egy esztendeje, nem a Magyar Polgári Párttal kellene leszámolnia, hanem saját lelkiismeretével kellene elszámolnia.
Legutóbb, Markó Bélával, alkutársával együtt, távolmaradtak a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésről is, és az EMNT azt üzente nekünk, a nagygyűlés résztvevőinek, hogy a „nemzeti nagyfene dülleszti a mellünket”.
Ezek után, Önnek nincs lehetősége, nekünk pedig nincs szükségünk arra, Tisztelt Képviselő úr, hogy erkölcsileg kioktassa a választás szabadságának a védelmezőit. Titulálhat engem „ámokfutónak”, a Magyar Polgári Párt velem egyetértő demokratikus többségét nevezheti „kritikátlan követőknek”, ám mindez nem a valóságról, hanem csupán az Ön indulatairól állít ki látleletet.
A Magyar Polgári Párt legfőbb döntéshozó testülete, az Országos Tanács soron következő ülésén a demokratikus többség szabad meggyőződéséből fakadó szavazatával meghozza azokat a politikai és személyi döntéseket, amelyek a Magyar Polgári Párt szervezeti önállóságát szolgálják.
A demokratikus szabályok tiszteletben tartása érdekében, felkérem Képviselő urat, hogy ahelyett, hogy kívülről üzengetne nekünk és távolmaradásra bújtogatna, inkább szembesüljön azzal a valósággal, amelyet egy esztendeje nem hajlandó tudomásul venni.
Továbbra is bízva az erdélyi magyar politikán belül a „nemzeti pólus” szükségességében, maradok a párbeszéd híve,
Szász Jenő,  a Magyar Polgári Párt elnöke
Székelyudvarhely, 2010. április 8.

Küldöttgyűlésről

A küldöttgyűlést  Csép Sándor megyei elnök úr felvezetésével kezdődött, majd az űlésvezetőnek választott Simon Csaba úr segítségével a megismerhettük a napirendet, amelyet a küldöttek egyöntetűen megszavaztak.
A  jelenlevők számbavétele után megállapitást nyert, hogy a kvorum megvan, így a küldöttválasztásra a jelenlevők jogosak. Igy a szavazóbizottságot is megválasztották, személyesen dr. Szász Cs, Juhász P Kolozsvárról és Varga A Bánffyhunyadról.
Következtek a megyei alapszervezeti elnökök beszámolói, amelyek aránylag gazdag tevékenységgel bírtak. A küldöttgyűlés láthatta, hogy oda ahova kérték a megyei elnökség segítségét megkapták és ott ahol igénylik továbbra is segítségre számíthatnak. Több kérésre azonnali megoldással szolgált az elnökség és a jelenlevők megismertek több olyan lehetőséget, amellyel a tagság élete dinamikussabbá vállhat.
Itt főleg a kulturális tevékenységekre terelődött a figyelem és bemutatásra került a jelenlevő író-költő is László György úr, aki úgy a kolozsvári mint az alakuló türei alapszervezetben tevékenykedik és az Erdélyi Polgár lapnak a szerkesztő-munkatársa is egyszemélyben. Ö az aki, egy kulturális szakosztály kialakitásán munkálkodik.  
A kolozsvári alapszervezet a megyei elnökséggel közösen több olyan akciót is megszervezett, ami a tagságot erősitette.
A kolozsvári alapszervezet alelnöke beszámolójából megismerhettünk olyan tevékenységeket is amelyek országosszinten is elismertek lettek, mint pld. a Bolyai Egyetemért megtartott fórum vagy a UNESCO felé elküldött levél amelyben a Mátyás király szoboregyüttes javítási munkálatainak a felülvizsgálását, folytatását kértük.  
A küldöttgyűlés végén megválasztotta az OT-be kerülő küldötteket - számszerűen 8-at. Igy a Kolozs megyei küldöttek csoportja a megyei elnőkkel közösen ott lesz a 10-én tartandó OT-n.
Megjegyezendő, hogy a küldöttgyűlésen csak a Juhász Péter által felterjesztett javaslat - amely az OT elhalasztási kérelmet tartalmazta - nem volt elfogadva, mert - két tartózkodással - a jelenlevők elvetették azt!
Ennek az a furcsasága, hogy kiderült - még a gyűlés ideje alatt -,hogy a Kolozs megyei MPP alelnöknője, azért nem volt jelen mert aláirásgyűjtési kampányba kezdett éppen az OT elhalasztásáért, annak ellenére, hogy a megyei elnökségtől erre nem volt rá felhatalmazása!
Ilyen képpen felmerűlhetett a jelenlevők fejében az a kérdés, hogy kit is képvisel az alelnöknő, ha ilyen "partizán-akciókba" kezd? Az elnökségi gyűlések nagyhányadáról hiányzott, a központi vezetőséget sok esetben nyíltan(dokumentálhatóan) törvénytelennek minősítette, az alapszervezeteket sok esetben más civil kezdeményezések felé próbálta "elterelni" (kisebb-nagyobb sikerrel). Feltehetően azért sincs nagyon ideje a polgári párt ügyeivel foglalkozni, mert más szervezetben elnöki illetve más tisztséget tölt be. El kéne már azon gondolkoznia, hogy nem lenne jobb ha tiszteségesen lemondana az MPP-beli alelnöki tisztségéről, hogy ne kelljen lemondattni még a tisztújjító küldöttgyűlés előtt...
A küldöttgyűlés szünetében az alapszervezetiek hasznos dolgokról tájékozódhattak, úgy a Gazdasági és vidékfejlesztési, mint a jogi, valamint az alakuló kulturális szakosztályi vezetőktől. Ugyanakkor elhangzott az a kérés is, hogy a szomszédos megyék közötti a kapcsolatokat dinamikusabbá kell tenni. Elhangzott,hogy a kolozsvári alapszervezet már kidolgozott olyan terveket amelyek éppen ezt a célt szolgálják, s amely szakértői felűlvizsgálaton van. 
Az űlés végén a jelenlevők megtudhatták, hogy Csép Sándor megyei elnök kezdeményezésére és segítségével megalakulóban van a Kolozs megyei MPP női alapszervezete. A báffyhunyadiak nagy örömmel dicsérték az elnök úr kezdeményezését!
Az eltávozó küldöttek közül többen kértek és kaptak az MPP által összegyűjtött könyvadományokból, amit a vezetőség jószívvel adott át! (Erdélyi Polgár)