2010. június 22., kedd

Nyilatkozat

Az MPP Kolozs Megyei Szervezetének
Nyilatkozata

Megelégedéssel és örömmel fogadtuk a hírt, hogy Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke Romániába látogat és hogy ez egyben első hivatalos állami látogatása. Viszont csalódással és rosszallással vettük tudomásul, hogy programjából kimaradt a Magyar Polgári Párt országos vezetőségével való találkozása.
Mindez annál méltatlanabb ás megalázóbb gesztus volt számunkra,mert a két párt eszmei-erkölcsi alapja és politikai programja igen közel áll egymáshoz.
Nem tudjuk, ki tervezte meg Semjén Zsolt látogatásának programját, de érthetetlennek és sértőnek tartjuk, hogy az MPP-re nem terjedt ki figyelme akkor, amikor politikai és társadalmi szervezetek képviselőivel, egyházi vezetőkkel is találkozott.
A kérdésünk:miért?!
- Megjegyezzük, hogy a 2OO8-as választásokon az MPP-re leadott 1OO.OOO szavazattal 29 polgármester és alpolgármester, 5O8 önkormányzati képviselő nyert bizalmat. Hargita és Kovászna megyében az akkor csak pár hete bejegyzett és anyagi eszközökkel nem rendelkező MPP elnyerte a voksok 4O%-át.
Marad a kérdésünk:miért?!
Nem hinnénk, hogy Semjén Zsolt osztaná a politikai ellenfeleink által hangoztatott érveket, mint amilyen például az, hogy az MPP jelentéktelen formáció, hiszen tagadhatatlan, hogy azt a szavazat- többletet, amely Băsescu elnök újraválasztását eredményezte, ez a párt adta.
Továbbra is marad a fenti kérdés.

Az MPP Kolozs Megyei Szervezetének
elnöksége nevében:

Csép Sándor                     Simon Csaba
elnök                               ügyvezető elnök

2010. június 15., kedd

Magyar Polgári Párt tisztségviselőinek találkozója Gyergyóújfaluban

2010 június 14., hétfő

Gyergyóújfalu ad otthont annak a kétnapos rendezvénynek, melynek alkalmával a Magyar Polgári
Párt országos vezetősége, polgármesterei és alpolgármesterei, önkormányzati képviselők, helyi és
megyei szervezetek elnökségi tagjai találkoznak.
Az esemény időpontja 2010. június 18-19, meghívott vendég Kubatov Gábor, a FIDESZ -
Magyar Polgári Szövetség országos pártigazgatója.
A rendezvény keretében kerül sor a Hargita megyei Küldöttgyűlés megtartására, melynek
napirendi pontját a Hargita Megyei Szervezet élén történő tisztújítás, az új megyei elnök
megválasztása képezi.

2010. június 10., csütörtök

Az MPP segítene az RMDSZ-nek

2010. június 9., szerda 1 http://www.szekelyhon.ro/hirek/kozelet/az-mpp-segitene-az-rmdsz-nek
A Magyar Polgári Párt támogatását ajánlotta fel a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, segíteni szeretnének az ország költségvetési problémáinak orvoslásában.
szasz_jeno_b
Szerdán délben sajtótájékoztatót tartott a polgáriak elnöke. Szász Jenő egy nyílt levelet mutatott meg a média képviselőinek, melyben együttműködési ajánlatot fogalmaztak meg az RMDSZ-nek. Markó Bélát szólítják meg e levélben, felkérik, hogy fogadja el az MPP három pontban megfogalmazott javaslatát.
Az első pontban a közalkalmazottak 25%-os bércsökkentésének és a nyugdíjak 15%-os megvonásának elkerülését szeretnék, amit a helyi és megyei önkormányzatok költségvetési átvizsgálásával, pénzösszegek átcsoportosításával orvosolnának. Második pontban az RMDSZ-nek kiosztott kormánypénzek elosztását nem a Communitas Alapítvány által oldanák meg, hanem inkább egy politikailag független, szociális segélyezésben jártas személyen keresztül (pl. Bőjte Atya). A harmadik pontban pedig a ország aszimetrikus régiónként való felosztását javasolják, ami megszüntetné a mostani közigazgatás által igénybe vett nagy kiadásokat – 13 régióra osztanák fel az országot, nem pedig 41 megyére. Szász Jenő elmondása szerint az általa irányított párt mindezekben segít az RMDSZ-nek, és szakmai hátteret is adna.
 Pál Gábor

Szász Jenő nyílt levél Markó Bélához





Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Markó Béla elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

A választópolgárok akaratából 2008 óta az erdélyi magyarságnak kettős politikai képviselete van: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, mint kormányzó politikai erő, illetve a Magyar Polgári Párt, mint ellenzéki politikai erő.
Ez akkor is így van, ha Ön két esztendeje azzal taktikázik, hogy látványosan nem akar tudomást venni arról a tényről, hogy Önnek és pártjának a romániai magyarság felett gyakorolt tizennyolc esztendős politikai monopóliuma megszűnt, így nem akarja tudomásul venni a székelyföldi választópolgárok negyven százalékának akaratát sem. A valóságtól elzárkózó magatartása sok kárt okoz az erdélyi magyarságnak, ennek a magatartásnak például egyik fájó eredménye, hogy Marosvásárhelynek ma nincs magyar polgármestere, mert Ön és pártja gondolkodás nélkül elvetették a Magyar Polgári Párt azon javaslatát, amely biztosította volna, hogy Bölöni László visszaszerezze azt a polgármesteri széket, amit az RMDSZ a magyarságnak elveszített.
Bukaresti kormányzati szerepvállalásaival az RMDSZ 14 éven át egy hibás, az ország eladósításához vezető kormánypolitikának volt részese, most pedig abban segédkeznek, hogy a korábbi hibás politika árát népnyúzó kormányintézkedések révén a lakossággal fizettessék meg. Ezen felelőtlen politikájukkal az erdélyi magyar társadalom nagy részét, tanárainkat, egészségügyi dolgozóinkat, közalkalmazottainkat, nyugdíjasainkat, a falvaink népét mély megélhetési válságba sodorják.
Ebben a gazdasági-társadalmi vészhelyzetben, legalább most, a huszonnegyedik órában kérem, fontolják meg és fogadják el a Magyar Polgári Párt következő javaslatait:
1.)    Minden magyar irányítású helyi és megyei önkormányzatban 2010. június 30. napjáig  haladéktalanul vizsgáljuk meg, hogy a helyi bevételekből, egyéb tartalékokból miként tudunk jogszerűen átcsoportosítani forrásokat arra, hogy az érintett önkormányzatok területén dolgozó közalkalmazottak, illetve nyugdíjasok részére egészben vagy részben pótoljuk a bércsökkentések okozta veszteségeket. Ebben a megoldáskeresésben a Magyar Polgári Párt felajánlja az RMDSZ-nek teljeskörű és feltétlen politikai együttműködését és támogatását!
2.)    A román kormány által az erdélyi magyarságnak szánt, de az RMDSZ által bitorolt, minden romániai magyar adófizető által befizetett adólejeiből képzett évi öt millió euró pénzügyi alapot a 2010-es és 2011-es években kizárólag szociális, ifjúságvédelmi és időseink támogatására fordítsuk oly módon, hogy a pénzügyi alap felhasználásáról ne a politika, hanem Böjte Csaba atya vezetésével egy köztiszteletnek örvendő, szociális segélyezésben jártas személyekből álló testület döntsön. Az RMDSZ fentiek szerint haladéktalanul kezdeményezze az erdélyi magyarságot megillető adólejek felhasználására vonatkozó kormányrendelet módosítását.
3.)     A Magyar Polgári Párt által kidolgozott asszimetrikus regionalizmus elvei alapján az RMDSZ kezdeményezze az ország új közigazgatási átszervezését, mely folyamat  eredményeként  a központi közigazgatás, a túlburjánzó bürokrácia a jelenlegihez képest egyharmadára csökkenhet és az így felszabaduló költségek tehermentesítik a központi költségvetést, illetve annak bér- és nyugdíjalapjait, így a nyugdíjasok és a közalkalmazottak visszakaphatják, amit Önök elvettek tőlük.. Mint ismeretes, a Magyar Polgári Párt a következő tizenkét régiót nevesítette: Észak-Moldva-Bukovina, Dél-Moldva, Munténia, Olténia, Dobrudzsa, Bánság, Partium (Körös-vidék), Észak-Erdély, Máramaros, Dél-Erdély, Székelyföld és Bukarest. A Magyar Polgári Párt ebben a kérdéskörben is készen áll átfogó politikai és szakmai támogatást nyújtani az RMDSZ-nek.

Tisztelt Elnök Úr!

Amennyiben a jelenlegi súlyos helyzetben az RMDSZ-nek nincs készsége vagy képessége a fenti intézkedések megtételére, akkor kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Önök Bukarestben nem osztogatnak, hanem fosztogatnak és, hogy bukaresti kormányzati jelenlétük nem használ, hanem árt az erdélyi magyarságnak.
Válaszát várva, tisztelettel


Szász Jenő
a Magyar Polgári Párt elnöke

Székelyudvarhely, 2010. június 8.

MPP-s gyűjtőakció árvízkárosultaknak

2010 június 09., szerda


A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete gyűjtést szervez a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére. Fazakas Tibor, a párt országos alelnöke elmondta: kizárólag pénzbeli adományt várnak a Transilvania Bank következő bankszámlájára: MPP Háromszék-PCM Trei Scaune. RO68BTRL02101205A4435604. A gyűjtési kampány során a segíteni kívánókat a polgári alakulat székházaiban várják Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és Kovásznán, a többi településen pedig elsősorban az önkormányzati képviselők bonyolítják le az adományok regisztrációját.

— Székely Hirmondó

Közlemény



A Magyar Polgári Párt megütközéssel és felháborodással vette tudomásul a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület meghurcolását és alapszabályzatának a bíróság általi önkényes megváltoztatását. Rendőrállami módszereknek és letűnt időket idéző igazságszolgáltatási visszaéléseknek lehettünk szemtanúi az elmúlt időszakban, amikor az egyesület alapító tagjait zaklatták, nyomást gyakoroltak rájuk, hogy változtassák meg az egyesület alapszabályzatát, illetve – mikor ez nem sikerült! – önkényesen töröljék az egyesület céljai közül a székelyek önszerveződési és önkormányzati tevékenységének támogatását.
Megengedhetetlennek tartjuk, hogy három román civil szervezet kérésére egy bíróság beleavatkozzon egy szabályosan bejegyzett egyesület belügyeibe és meghatározza, hogy milyen célokat tűzhet ki maga elé mindaddig, amíg ezek a célok semmiféle jogszabályba nem ütköznek. A maroshévízi bíróság sajátosan értelmezte az alkotmányt, mi több, az ítélet indoklásában egy szó sem esik az egyesület tevékenységéről, arról viszont igen, hogy eleve be sem kellett volna jegyezni.
A Magyar Polgári Párt, mint a kisebbségi, közösségi jogok elkötelezett védelmezője elítéli a történteket és kifejezi abbéli reményét, hogy felül kerekedik a jogállamiság és a román igazságszolgáltatás helyrehozza a most elkövetett jogsértést.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2010. június 8.

2010. június 1., kedd

Budapesten tiltakozik Trianon miatt az SZNT

2010. június 1.,
 
A Székely Nemzeti Tanács Budapestre utazik június 4-én, hogy tiltakozzon a trianoni békediktátum ellen. Kilencven évvel ezelőtt ezen a napon írták alá az I. világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon kastélyban a háborút lezáró „egyezményt”.
A béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919–20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is hangoztatva – teljesen hatástalanul.
A magyarok szempontjából szomorú diktátum ellen tiltakoznak a Kárpát-medencében június 4–6. között, a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége pedig Budapestre utazik – mondta a Magyar Polgári Párt országos alelnöke, az SZNT tagja, Kiss István. Szerinte Maros megyéből mintegy 70 utaznak.
Az MPP Maros megyei szervezetének szóvivője, Ölvedi Zsolt szerint nem nevezhetők szélsőségeseknek azok a magyarok, akik Budapesten elégedetlenségüket fejezik ki a trianoni diktátum ellen, mint ahogy azokat a románokat sem lehet elítélni, akik Besszarábia elvesztése miatt tiltakoznak.
[...].Gáspár Botond

Székelyudvarhely - Nem jutottak közös nevezőre a legelők ügyében

2010. június 1., kedd Kedden reggel rendkívüli tanácsülést tartottak Székelyudvarhelyen. Mindössze egy napirendi pont volt a megvitatandó téma, mégpedig a város tulajdonában lévő legelők bérbeadása.
A csütörtöki, rendes havi tanácsülésén nem sikerült kiegyeznie a két tábornak, és kedden reggel sem jutottak közös nevezőre az udvarhelyi tanácsosok, így a 340 hektár területet nem adják kölcsönbe. Sebestyén Csaba, MPP-s tanácsos javasolta, hogy a város tulajdonában lévő legelőket mihamarabb adják bérbe, hogy arra lehessen kérni terület alapú támogatást. A szóban forgó szubvenció kérelmek leadási határideje május 27. volt, de egészen június 14-ig még igényelni lehet, azonban a pénzösszeg minden nap 1 százalékkal esik. Az MPP szerette volna, ha mihamarabb megoldódna az ügy, de a polgármesteri hivatal nem akar elesni a pénzösszegtől, így inkább saját maga igényli. A keddi tanácsülésen az Magyar Polgári Párt képviselői arra szavaztak, hogy adják bérbe mihamarabb a földterületeket, az RMDSZ viszont tartózkodott a kérdésben. 9–8 arányban nyert Sebestyén Csaba javaslata, azonban kétharmados többség kellett volna az elfogadáshoz, így nem sikerült továbbra sem kiegyezni a kérdésben. Mindkét fél továbbra is kiáll a véleménye mellett, amit sajtótájékoztatók és közlemények által adnak a város tudtára. Pál Gábor

Szász: Markóék nem osztogatnak, hanem fosztogatnak

http://www.szekelyhon.ro/szekelyfold/udvarhelyszek/szasz-markoek-nem-osztogatnak-hanem-fosztogatnak
2010. június 1., kedd

Kedden, június 1-jén délben sajtótájékoztatót tartott Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke, melyen elmondta, örül, hogy Magyarországon a Fidesz kormányra került, és parlamenti többségével elfogadtatta a kettős állampolgárság jogszabályozásának módosítását, de Markó Béla nyilatkozatával nem ért egyet.
Szász Jenő kiemelte, „üdvözli a tiszta beszédet” Markó Béla részéről, miszerint az RMDSZ elnöke azt nyilatkozta, Románia miniszterelnök-helyetteseként neki most nem az a legnagyobb problémája, hogy kérje a magyar állampolgárságot, egyelőre még nem tudja, hogy fogja igényelni, vagy sem. A polgári párt elnöke továbbá közölte, hogy jobb lenne, ha a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Markó Bélával együtt kivonulna a kormányzásból, amíg ilyen kijelentéseket tesz. Szász szerint a rendszerváltás után az RMDSZ jóformán nem ért el semmit, segítve ezzel az ország tönkremenését. Jelenleg inkább az autonómia kérdését kellene erőltesse, ha már a kormányon van.
Szász Jenő a jelenlegi gazdasági válság orvoslását az ország decentralizációjában látja, szerinte a központi hatalmakat le kellene rombolni, és az országot a 41 megye helyett 13 autonóm régióra kellene osztani. Így lehetne segíteni az adminisztrációra fordított költségek visszaszorításán. Szász az RMDSZ-t tettestársként említi a román kormányban, hogy a közalkalmazotti fizetéseket és a nyugdíjakat le akarja csökkenteni: „Markóék nem osztogatnak, hanem fosztogatnak” – hangsúlyozta a pártelnök. Szász továbbá azt is elmondta, meg kellene vizsgálni, hogy a magyar államtól kapott pénzeket az RMDSZ hogyan kezelte, vannak kérdéses ügyek: olyan példával állt elő, hogy egy bizonyos pénzösszeget a bukaresti kormánynál is elszámoltatott és a magyaroknál is. Pál Gábor

Közlemény


A Magyar Polgári Párt  elnöksége, emlékezve az igazságtalan, a magyar nemzetet szétdaraboló és tagjait idegen államok fennhatósága alá kényszerítő, 1920. június 4.-én aláírt trianoni békediktátumra, elismeréssel és megelégedéssel veszi tudomásul a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás  melletti  tanúságtételét.
A XX.  század  legnagyobb magyar tragédiája mérhetetlen szenvedést és küzdelmet rótt a magyar nemzet minden egyes tagjára. A történelmi csapásból magunkhoz térve - lelki, szellemi és gazdasági erőforrásainkat mozgósítva - megerősödve éltük túl a múlt század  minden egyes történelmi kihívását.
Az erdélyi magyarság megmaradását, minden irányú gyarapodását és fejlődését  szavatoló különböző autonómia-formák elkötelezett híveiként és harcosaiként, elismeréssel és elégtétellel üdvözöljük  a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtétel egyértelmű és határozott szövegét a közösségi autonómia-formák támogatására.
A Magyar Polgári Párt a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség természetes szövetségeseként, az együtt gondolkodás és a közös munka jegyében, a Nemzeti Összetartozást  a mindennapok gyakorlataként megélve, az európai értékeket és módszertant szem előtt tartva, minden jóhiszemű és jót akaró nép vagy közösség képviselőjével együtt dolgozva azon lesz, hogy egyenlő partnerként együttműködve sikerüljön kidolgozni, felépíteni és megélni a XXI. - századi  Kárpát-medencei  közös jövőt.

A Magyar Polgári Párt elnöksége


Székelyudvarhely, 2010 május 31.